Інформація:

Напрям підготовки Здоров`я людини

Підготовка фахівців напряму підготовки «Здоров`я людини» здійснюється з метою забезпечення навчальних закладів Волинської та інших областей України педагогічними кадрами, які мають знання інноваційного характеру, поглиблені спеціальні уміння, певний досвід їх застосування, продукування нових знань для вирішення професійних завдань у галузі освіти та фізичної культури і спорту, фізичної реабілітації. Необхідність здійснення підготовки фахівців з напряму підготовки «Здоров’я людини» обумовлена незадовільним станом рівня здоров’я учнів шкіл та студентської молоді Волинської області, поширенням професійних захворювань, пов’язаних із недостатньою руховою активністю сучасного суспільства.

Здоров’я людини - це не лише стан  організму, коли кожна його складова робить свій внесок у розвиток всього організму, а й відсутність хвороб і фізичних дефектів та стан  повного соціального, фізичного і духовного благополуччя.

Дана спеціальність враховує також вивчення компплексу фізреабілітаційних заходів, що являють собою медичне функціональне і соціально-трудове відновлення хворих та інвалідів, яке здійснюється проведенням комплексних медичних, психологічних, педагогічних, юридичних, державних, суспільних та інших заходів за допомогою яких стає можливим повернути людей до повноцінного життя і праці.

Типовими видами діяльності є лікувальна, фізкультурно-оздоровча, рекреаційна, спортивно-виховна робота у спеціалізованих дитячих дошкільних закладах та спеціальних групах у дитячих дошкільних установах, загальноосвітніх та спеціальних школах, школах-інтернатах, дитячих будинках, позашкільних закладах, психолого-медико-педагогічних комісіях, навчально-реабілітаційних центрах системи освіти, будинках-інтернатах, спецшколах та училищах-інтернатах, будинках опіки та інших закладах системи соціального захисту населення, професійних навчально-виховних та навчально-реабілітаційних закладах, лікарнях, поліклініках, реабілітаційних центрах, диспансерах.

 У випадках інвалідності фахівець допомагає пацієнту індивідуально відновити нові рухи і компенсаторні навички, психологічно відновитися, адаптуватися, навчає користуватися протезами та іншими технічними пристроями.

 Навчальний процес за програмою "Здоров’я людини" здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.

 За бажанням студенти можуть проходити військову підготовку і отримати військове звання «Офіцер запасу».

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»