Інформація:

Напрям підготовки Програмна інженерія

Кафедра Програмної інженерії готує спеціалістів спеціальності 7.050103 «Програмне забезпечення систем» в межах напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». Термін навчання: освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр – 4 роки (кваліфікація – бакалавр комп'ютерних наук), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст – 1 рік (кваліфікація – інженер-програміст).

Програмна інженерія – це міжгалузевий дослідно-технологічний напрямок бакалаврської підготовки, призначений для інноваційної діяльності з розроблення теоретичних основ та інструментальних програмних засобів реалізації задач розробки, інтелектуалізації, інтеграції, автоматизації та управління складними розподіленими системами, мережами, організаціями, технологічними, соціальними та бізнес-процесами.

Обравши напрям «Програмна інженерія», студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно- аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень.

Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office,  Corel Draw), методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Передбачено вивчення таких професійних дисциплін: системи штучного інтелекту; мова програмування Асемблер; системне програмування та операційні системи; основи програмування та алгоритмічні мови; програмування в операційній системі UNIX; CASE–технології; основи криптографії; основи проектування інтелектуальних систем; інтелектуальні системи в Інтернеті; якість програмного забезпечення тестування та надійність тощо.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня – «спеціаліст» напряму підготовки «Програмна інженерія» у відповідності з отриманою фундаментальною та спеціальною підготовкою здатний виконувати наступні роботи:

  • проектування та експлуатацію інтегрованих автоматизованих систем управління та обробки інформації;
  • адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур та регулярний моніторинг і аудит мережних ресурсів;
  • контроль за цілісністю та збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних;
  • управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації;
  • інсталяція та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення;
  • перспективне планування, прогнозування, організація та керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій;
  • впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

Чому варто обрати напрям підготовки «Програмна інженерія»?

  1. Програмна інженерія – галузь, що дуже динамічно розвивається. Тому, наприклад, у розвинених західних країнах навіть при високому загальному рівні безробіття, відчувається постійний брак фахівців саме з сучасних комп’ютерних технологій. На ринку праці ці фахівці користуються великим попитом, а саме це й визначає відповідний високий рівень їх заробітної платні.
  2. Випускник кафедри готується для роботи в галузі комп’ютерних технологій. Він може працювати в організаціях, які розробляють або використовують різноманітні комп’ютеризовані системи, в тому числі комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління, системи штучного інтелекту та системне програмне забезпечення ЕОМ, автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації, мережеві системи. Заробітна платня фахівців з комп‘ютерних наук, порівняно з іншими галузями виробництва, найменш регламентована і в дуже великій мірі залежить від рівня знань, таланту, працелюбності самого фахівця.
  3. Навчальний процес побудований таким чином, щоб максимально наблизити теоретичні знання до практичної діяльності в галузі комп’ютерних технологій. Під час навчання студенти проходять практику в державних установах, підприємствах та в комерційних структурах. Це дозволяє випускникам кафедри швидко адаптуватись на робочому місті. На випускників кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем існує постійний попит, більшість студентів починають працювати на старших курсах.

Тож вибір за Вами – опанувати спеціальність «Програмне забезпечення систем».

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»