Інформація:

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

   Обравши спеціальність Інженерія програмного забезпечення, студенти отримують достатні знання про програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, супроводження та забезпечення якості програмного забезпечення.

  Підготовлені фахівці здатні ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, експлуатації інформаційних систем, в тому числі систем обробки інформації, інформаційних систем проектування, програмного забезпечення автоматизованих систем, інтелектуальних систем прийняття рішень.

   Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня  C++, python, типові комп’ютерні системи (Microsoft Office,  Corel Draw), методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово-банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Передбачено вивчення таких професійних дисциплін: інтелектуальний аналіз даних, безпека програм та даних, технологія 3D моделювання та друкування, основи криптографії, комп’ютерна графіка, паралельні та розподілені обчислення, мультиагентні програмні системи тощо.

Фахівець освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» у відповідності з отриманою фундаментальною та спеціальною підготовкою здатний виконувати наступні роботи:

  • проектування та експлуатацію інтегрованих автоматизованих систем управління та обробки інформації;
  • адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур та регулярний моніторинг і аудит мережних ресурсів;
  • контроль за цілісністю та збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних;
  • управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації;
  • інсталяція та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення;
  • перспективне планування, прогнозування, організація та керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій;
  • впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

Чому варто обрати спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»?

  1. Інформаційні технології – галузь, що дуже динамічно розвивається. Тому, наприклад, у розвинених західних країнах навіть при високому загальному рівні безробіття, відчувається постійний брак фахівців саме з сучасних інформаційних технологіях. На ринку праці ці фахівці користуються великим попитом, а саме це й визначає відповідний високий рівень їх заробітної платні.
  2. Випускник кафедри готується для роботи в галузі інформаційних технологій. Він може працювати в організаціях, які розробляють або використовують різноманітні інформаційні системи та технології, в тому числі системи обробки інформації і управління, інтелектуальні системи, мережеві системи. Заробітна платня фахівців з Інженерії програмного забезпечення, порівняно з іншими галузями виробництва, найменш регламентована і в дуже великій мірі залежить від рівня знань, таланту, працелюбності самого фахівця.
  3. Освітній процес побудований таким чином, щоб максимально наблизити теоретичні знання до практичної діяльності в галузі інформаційних технологій. Під час навчання студенти проходять практику в державних установах, підприємствах та в комерційних структурах. Це дозволяє випускникам кафедри швидко адаптуватись на робочому місті. На випускників кафедри інженерії програмного забезпечення існує постійний попит, більшість студентів починають працювати на старших курсах.

Тож вибір за Вами – опанувати спеціальність «Інженерія програмного забезпечення».

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»