Інформація:

Напрям підготовки Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»?

Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Поліському регіоні, що страждає від нераціонального, незбалансованого господарю-вання, перевиснаження природних ресурсів, бездумних промислових скидів, побутових забруднень, впливу аварії на Чорнобильській АЕС тощо.

Настав час здолання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. Подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм.

Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету єдиний вищий навчальний заклад приватної форми навчання на Волині, що здійснює  повну підготовку спеціалістів-екологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст). Свою історію ЛБІ МНТУ розпочав в 1996 році як підрозділ Міжнародного науково-технічного університету. І на сьогодні  є класичним інститутом ІІІ-ІV рівня акредитації.

В ЛБІ успішно працює колектив досвідчених викладачів та науковців до складу якого входять академіки, професори, доценти, доктори, кандидати наук та інші  високо кваліфіковані спеціалісти. 

До послуг студентів, майбутніх екологів, є багато просторих лекційних залів, навчальних лабораторій з сучасним обладнанням, комп’ютерні класи та центри, стадіон, спортивний зал, тенісні корти, наукова бібліотека з потужним книжковим фондом та сучасна електронна бібліотека.

Підготовку спеціалістів-екологів здійснює кафедра екології, що має потужну наукову, навчально-методичну базу, набутий значний досвід в прикладних екологічних дослідженнях та природоохоронній роботі. В ЛБІ створені всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Співробітники і студенти приймають активну участь у проведенні фундаментальних досліджень на території міста Луцька та в рамках Регіональних програм «ЕКОЛОГІЯ-2010», ведуть громадську еколого-просвітницьку діяльність.

Інститут підтримує тісні міжнародні зв’язки та співпрацює по проблемах інформаційних технологій в екологічній освіті, екологічному менеджменті та моніторингу довкілля з багатьма провідними інститутами та університетами як в Україні, так і поза її межами.

Підготовка спеціалістів-екологів здійснюється за новою технологією навчання «бакалавр», «спеціаліст» з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування».

Випуск спеціалістів-екологів націлений на поповнення штатних посад державних службовців податкової служби, фахівців митного екологічного контролю, екологічних інспекторів, наукових співробітників екологічних лабораторій, інженерів-екологів виробничих підприємств, експертів-екологів у районних, міських та державних управліннях Міністерства охорони навколишнього середовища, техніків-лаборантів у санітарно-епідеміологічних станціях Міністерства охорони здоров’я, фахівців підприємств з приватною формою власності, які в своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природничий потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем і відповідним чином впливають на його стан.

За результатами чотирьох років навчання випускники отримують диплом бакалавра екології. Після закінчення бакалаврату в рамках наукових шкіл ЛБІ МНТУ студенти мають чудову нагоду самовизначитись та реалізувати свій інтелектуальний потенціал і продовжити навчально-наукову діяльність, отримавши спеціальність інженер-еколог.

За весь термін навчання студенти вивчають цікаві предмети, пов’язані з екологією (загальна екологія та неоекологія, радіоекологія, соціальна екологія, екологічна експертиза, нормування антропогенного навантаження, гідрологія, метеорологія та кліматологія, економіка природо-користування, екологічне право, моніторинг навколишнього середовища та багатьма іншими фундаментальними та прикладними дисциплінами).

В інституті створена та діє молодіжна екологічна організація, яка бере участь у важливих державних та місцевих екологічних проектах, експедиціях та екскурсіях по рідному краю та веде екологічну просвітницьку роботу серед населення Волинського регіону.

Після закінчення ЛБІ МНТУ за цією спеціальністю Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини.

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»