Інформація:

Спеціальність «Екологія»

   Студенти спеціальності «Екологія» здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

   Навчаючись на спеціальності «Екологія» студенти вивчають теоретичні основи екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, здатні до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук, розуміють основні теоретичні положення, концепції та принципи математичних та соціально-економічних наук, здатні до використання основних принципів та складових екологічного управління, здатні проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища, обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі, до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень, до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання, інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування,  мають знання з сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

  Випускник-еколог може займати посади молодшого наукового співробітника, інженера, економіста-природокористувача, інженера з охорони навколишнього середовища, геохіміка, інженера-дослідника та ін., які можуть працювати у проектних, науково-дослідних інститутах, в державних органах управління природокористуванням, в санітарно-епідеміологічних станціях (СЕС) та відділах охорони природи в міських, районних та обласних виконкомах.

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»