Інформація:

Перший президент МНТУ

Юрій Миколайович БугайПерший президент МНТУ

президент Міжнародного науково-технічного університету, президент Українського відділення МАН ВШ, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

"У пам'яті сила магічна
І ніжність якась неземна,
І поклик, і згадка вічна,
І тиха свята таїна..."

     Юрій Миколайович Бугай президент Міжнародного науково-технічного університету, президент Українського відділення МАН ВШ, доктор технічних наук, професор, заслуженний діяч науки і техніки України. Народився 27 грудня 1941 р. в м. Шахти Ростовської області (Росія). У 1970 р. закінчив Азербайджанський інститут нафти та хімії. Помер 21 травня 2003 р. Доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук України, член-коресподент Академії педагогічних наук України, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, академік Української нафтогазової академії. Заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений відзнакою "Відмінник освіти України" (2002), 6 медалями та 6 дипломами виставки досягнень народного господарства.

     За Міжнародним рейтингом "Золота фортуна" нагороджений у 2000 р. пам'ятною медаллю в номінації "За заслуги в розбудові економіки України" (2002), срібною ювілейною медаллю "10 років незалежності України в номінації "За вагомий внесок у розвиток національної вищої школи України". Домінант альманаху "Золота книга української еліти". Дипломант Міжнародного конкурсу наукових робіт (Прага). Лауреат конкурсу "Innovative Excellence in Teachivg, I.earning, and Technology Awards затвердженого 8 Національною конференцією США. У 2000 р. Відзначений Подякою Київського міського голови.

За особистий внесок у розвиток вищих навчальних закладів України нагороджений Хрестом пошани "За духовне відродження". За значний внесок у розбудову України, заслуги перед українським народом та Українською Православною Церквою і благодійну діяльність нагороджений Знаком ордена "Почесна медаль" (2002). Академією наук вищої школи Російської Федерації нагороджений орденом "За заслуги перед вищою школою" (2002). Міжнародна корпорація соціального партнерства "Europe Business Assembly" ( Оксфорд, Англія) за професійні досягнення в сучасному світі відзначила Ю.М. Бугая міжнародною нагородою "Лаври Слави" (2003). За особливий внесок в оздоровленні економіки України рішенням Експертної комісії Асамблеї ділових кіл України та журналу "Ділове життя" нагороджений медаллю "Ділова людина України" (2003). Почесний громадянин Buenos Aires (Аргентина), Dallas, Forth, Arlington (штат Техас, США). Чотири його винаходи визнані найважливішими винаходами року. У 1996 р.

     Юрій Миколайович Бугай став першим президентом Міжнародного науково-технічного університету. Вагомий внесок професор Ю.М. Бугай зробив у підготовку наукових та інженерних кадрів. Його педагогічна діяльність, починаючи з 1979 р., проходила в Івано-Франківському інституті нафти та газу в якості старшого викладача, доцента, завідувача кафедри "Технології машинобудування", проректора з наукової роботи. Працював у Київському політехнічному інституті доцентом, професором кафедри "Інструментального виробництва," завідувачем цієї кафедри. Згодом обіймав посади начальника Головного управління вищої освіти Мінвузу УРСР (з 1987 р.); начальника відділу природних ресурсів України та їх оптимального використання Державної Думи України (з 1992 р.), першого заступника Міністра освіти України (з 1995 р.). Академік Бугай - знаний вчений у галузі вищої освіти. За його безпосередньою участю було розроблено "Концепцію національної вищої школи України". Він був одним із співавторів першого Закону України "Про освіту", членом Урядової комісії з реформування вищої освіти, якою розроблені "Основні напрями реформування вищої освіти в Україні", затверджені Указом Президента України від 12 вересня 1995 року. Значну увагу Юрій Миколайович приділяв інтеграціі системи вищоі освіти України в міжнародну систему вищої освіти.

     Професор Ю.М. Бугай був відомим вченим у галузі видобутку нафти і газу, автором низки принципово нових технологічних методів збільшення довговічності породоруйнівного устаткування, створення композиційних матеріалів з широким діапазоном регулювання диференційованих властивостей, фундаментальних розробок, що відносяться до кінетики і термодинаміки високотемпературних структурних перетворень у композиційних матеріалах, синтезу і формуванню метастабільних структур композиційних матеріалів з набором диференційованих властивостей, розробок системного підходу до проектування нових конструкцій і технологічних процесів. Основні наукові результати академіка Бугая знайшли відображення в більш як 522 публікаціях і статтях, у т. ч. 1921 винаході, 80 наукових звітах, 44 методичних розробках, 33 монографіях, підручниках і навчальних посібниках.

     Значну увагу професор Ю.М. Бугай приділяв інтеграції науки та навчального процесу, був членом Наукової ради "Нові процеси отримання та обробки металевих матеріалів" НАН України, членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій, головою спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, членом колегії Мінвузу та Міносвіти України, членом Урядової комісії з реформуваная системи вищої освіти в Україні. Ним підготовлені 31 кандидат і 3 доктори наук. Учні та послідовники наукової школи професора Бугая гідно представляють Україну, втілюючи в життя науковий принцип свого вчителя: наука здобуває знання, а знання стають інструментом педагогічної діяльності й навчально-виховного процесу.

    Сьогодні Міжнародний науково- технічний університет працює за міжнародними програмами, адаптованими до українських освітніх програм. У структурі МКГУ створено: інститут університетського менеджменту, Міжнародний центр акредитації, кафедра ЮНЕСКО новітніх Інтегрованих комунікаційних технологій в освіті, Євроклуб, Українське відділення Міжнародної академії наук вищої школи, Центр Європейської інтеграції, Міжнародний центр розвитку підприємництва та менеджменту, Науково-дослідний інститут інноваційних технологій, лабораторію фізичних методів досліджень та ін. МНТУ є полігоном із впровадження новітніх технологій вищої освіти в Україні, створення та реалізації спільних програм у вищій освіті, здійснює підготовку спеціалістів нового типу за міжнародними спеціальностями, у 2003 р. університет став лауреатом рейтингу "Кращі підприємства України" в номінації "Вища освіта".

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»