Інформація:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

   Фахівці спеціальності «Менеджмент» здатні вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

   Студенти спеціальності «Менеджмент» вивчають загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

   Випускники здатні визначати та описувати характеристики організації,  аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації, визначати функціональні області організації та зв’язки між ними, управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, діяти соціально відповідально і свідомо, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, планувати діяльність організації та управляти часом, працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань, оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

   Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Випускники зможуть працювати:

менеджером з якості;

HR-ом;

IR-спеціалістом;

GR-менеджером;

BIM-менеджером;

ризик-менеджером;

маркетологом;

brand-менеджером;

project-менеджером;

product-менеджером;

менеджером з розвитку;

бізнес-консультантом;

спеціалістом з планування.

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»