Інформація:

Напрям підготовки Філологія

На сучасному етапі глобалізації, інтеграції економіки країн Європейського Союзу знання іноземних мов стає життєво необхідним для того, щоб знайти гідне місце на ринку праці. Переклад в сучасних умовах є засобом двомовної та багатомовної комунікації між людьми у різних галузях їх діяльності, від побутової розмови до офіційно-ділового спілкування.

Вступивши до Луцького Біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету на факультет "Економіко-гуманітакрних дисциплін" за напрямом "Філологія" (спеціальність "Переклад") у Вас буде чудова можливість вивчити перекладацький аспект міжнародного спілкування, акцентуючи увагу на таких основних напрямках міжнародного співробітництва як економіка, менеджмент, право, сучасні інформаційні технології, тощо. Вибравши наш вуз, Ви отримаєте не тільки спеціальність перекладача, але й удосконалите навички перекладу в цих галузях науки.

У цьому Вам допоможуть висококваліфіковані викладачі кафедри філології, сучасне обладнання, а саме: комп'ютерні зали (3 аудиторії), мультимедіа з програмами для вивчення різноманітних аспектів мови (фонетика, граматика, лексика), фонолабораторія, супутникове телебачення для перегляду передач іноземних телеканалів, велика бібліотека, яка нараховує більш як 15.000 примірників різнопланової літератури (з іноземних мов) вільний доступ до мережі Інтернет.

Студенти ЛБІ МНТУ навчаються у світлих, просторих аудиторіях в невеликих групах (8-10 студентів), застосовується індивідуальний підхід у вивченні іноземних мов.

Університет використовує кредитно-рейтингову систему оцінки та контролю знань студентів, що дозволяє значно підвищити якість знань, які отримують студенти та рівномірно розподілити навчальне навантаження протягом навчального року.

Характеристика сфери і об'єктів діяльності бакалаврів за професійним спрямуванням «Філологія» спеціальності «Переклад»

Нормативний термін навчання – 4 роки.

Бакалавр із спеціальності "Переклад" є фахівцем з питань забезпечення комунікації, якому властива мовна, комунікативна та професійно-перекладацька компетенція у межах державної мови, основної іноземної мови та додатково другої іноземної мови.

Спеціаліст-перекладач повинен володіти методикою перекладу текстів різних типів та жанрів з двох іноземних мов українською та з української на відповідні іноземні мови.

Спеціаліст з письмового перекладу здійснює письмовий переклад науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів з однієї мови на іншу, а також інформаційних матеріалів.

Усний  перекладач  сприймає  і  перекладає інформацію   в   усній   формі.   Цей   перекладач вирізняється   кмітливим   розумом   та   гнучкістю висловлювань, широкими фоновими знаннями про предмет повідомлення.

У технічному плані існує два види перекладу – послідовний і синхронний.

Послідовний переклад характеризується тим, що перекладач виступає відразу чи після слів доповідача. Він працює в безпосередньому контакті з аудиторією і може користуватися своїми нотатками.

Під час синхронного перекладу перекладач перекладає одночасно з виступом доповідача. Він працює, як правило, в кабіні, як з використанням попередньо зроблених письмових перекладів, так і без них.

В обох випадках мова йде про професійну майстерність, яка вимагає від перекладача необхідних психологічних та філологічних навичок.

Найважливіші якості - тонкий розум та яскрава індивідуальність.

У професійному плані розрізняють два види усного перекладу: переклад безпосереднього спілкування і переклад на конференціях.

Переклад безпосереднього спілкування визначається як переклад для третьої особи, що відбувається під час двостороннього контакту.

Переклад на конференціях (послідовний чи синхронний), навпаки, розгортається в контексті, точно встановленому сукупністю об'єктивних даних: характер форми - колоквіум, семінар, конгрес, міжнародна конференція, мовний режим (двомовне чи багатомовне спілкування) і професійна підготовка перекладача. Остання вимагає навичок роботи з усного перекладу для великої аудиторії, враховуючи роботу в кабіні.

Бакалавр за спеціальністю "Переклад" може займати посади:

■ перекладача, консультанта

■ посади інженерно-технічного персоналу в галузі забезпечення двомовної комунікації та інформації, а саме інженера-перекладача

■ секретаря-референта

Спеціаліст за спеціальністю "Переклад" може займати посади:

 1) перекладача (усний синхронний, послідовний та письмовий переклад) -

■ у сфері реклами

■ в бюро перекладів

■ в організаціях промисловців та підприємців

■ професійних організаціях

■ політичних організаціях

■ - науково-технічної, художньої літератури,

 2) консультанта

■ з підготовки ділових документів

■ з питань перекладу

■ з питань роботи з базами даних

■ в агенствах друку

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»