Інформація:

Наукові досягнення Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

   Розвиток Луцького біотехнічного інституту неможливий без вдосконалення науки. Для підготовки наукових кадрів ректор ЛБІ МНТУ започаткував науково-пошукову роботу викладачів та лікарів-практиків медичних закладів м. Луцька. Продовжуючи зміцнювати свою матеріально-технічну базу, інститут наполегливо і послідовно завойовує авторитет серед науковців Волинської області. Впроваджується та здійснюється кропітка робота з підготовки власних наукових кадрів. Так, у 2004 році вперше в Луцькому біотехнічному інституті пройшла апробацію кандидатська дисертація викладача кафедри екології Лепкого Михайла Івановича, а згодом, у 2005 році, - викладача кафедри електронних апаратів Яцюк Світлани Миколаївни та викладачів кафедри екології Матвійчук Людмили Юріївни (2007 рік), Мезенцевої Інни Василівни (2009 рік).

   Враховуючи тенденції розвитку медико-технічної школи області, реорганізація закладу спрямована на тісну співпрацю наукової та практичної медицини: Рівненсь­кого обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені В.М. Поліщука, Рівненського базового медичного коледжу, Володимир-Волинського медико-технічного коледжу. Здобувачами інституту налагоджено співробітництво з науковими відділами Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького національного технічного університету та Вінницького національного технічного університету.

   Зусиллями науковців у ЛБІ МНТУ проведено низку наукових конференцій, основою яких є спілкування та обмін думками із загально-визначеними спеціальностями свого фаху, підвищення рівня професійних знань викладачів щодо практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Долучаються до роботи науково-практичних конференцій не лише професорсько-викладацький склад, а й студенти інституту. Наукові дослідження не обмежуються тільки медико-технічною сферою. Вони проводяться і в галузі природничих та гуманітарних наук.

У листопаді 2001 року проведено міжнародну науково-практичну конференцію "Україна - НАТО: проблеми та перспективи". 28 травня 2004 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Методичні технології і вища освіта" Зі своїми науковими доробками викладачі ЛБІ МНТУ виступають на обласних та інститутських конференціях, друкують статті в наукових виданнях. Так, за остан­ні три роки опубліковано 25 наукових робіт, 17 з яких - у виданнях, затверджених Вищою атестаційною комісією України.

   Науковці інституту не зупиняються на досягнутому, впевнено крокують у своє майбутнє і в подальшій діяльності планують проведення форумів, симпозіумів, науково-практичних конференцій.

   Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая прагне набути власних стандартів у підготовці наукових кадрів.

   Зусиллями викладачів опубліковано низку книг, методичних посібників і рекомендацій

© 1996-2017 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»