Інформація:

Викладацький склад

Гнатюк Наталія Євгенівна
кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. ректора

Народилася 17 червня 1968 року в місті Луцьку.

З 1975 по 1985 роки навчалася в ЗОСШ №7 м. Луцька.

У 1985 році вступила на філологічний факультет Луцького державного інституту імені Лесі Українки. У 1990 році закінчила інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Російська мова і література та англійська мова" з присвоєнням кваліфікації "Вчитель російської мови і літератури, англійської мови". З вересня 1990 року працює вчителем  англійської мови у ЗОСШ №7.

У 1996 прийнята  викладачем Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З 2007 року Гнатюк Н.Є працює завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін у Луцькому біотехнічному інституті Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. З 2010 призначена на посаду керівника, а з 2012 призначена ректором Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

У жовтні 2011 року Гнатюк Н.Є.захистила  дисертацію  на  здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему " Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців біотехнічного профілю до інформаційно-професійної діяльності у вищих навчальних закладах ". 19 січня 2012 року згідно наказу №40  Міністерства освіти молоді і спорту присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності  13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти".

Опубліковано більше 30 наукових праць, більшість з яких у фахових виданнях

   

Андрощук Ігор Володимирович

фундаментальний дослідник в рамках проекту "Сприяння регіонального розвитку в Україні"

Народився 10 квітня 1963 року в м. Берестечко Волинської області.

Ще будучи студентом Львівського сільськогосподарського інституту (1980-1985 рр.) І. Андрощук приділяв багато уваги науковій роботі. 3 1989 року працював науковим співробітником Поліської філії НДІГА імені О.Н. Соколовського (м.Луцьк), а у 1991 році став аспірантом цієї філії (м.Харків).

Ігор Володимирович - кандидат сільськогосподарських наук (1995 р.), працює над докторською дисертацією "Ландшафтно-геохімічний аналіз міських геосистем на прикладі міст Луцька, Тернополя, Рівного".

1994-2007 рр. - життєвий шлях І.В. Андрощука пов'язаний з Волинським державним університетом імені Лесі Українки: був асистентом, доцентом, завідувачем кафедри екології.

Із жовтня 2007 року - доцент кафедри екології Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені Юрія Бугая, консультант Фонду підтримки підприємництва, Бізнес-центру "Світязь", Північно-західного регіонального центру інноваційного розвитку.

Результати творчих пошуків ученого відображено в понад 45 наукових та науково-методичних працях (наукові статті у виданнях ВАКу, практикуми з грифом МОН України, монографії).

 

Мезенцева Інна Василівна
вчений-природознавець Волинського краю.

Народилася 5 лютого 1978 року в селищі міського типу Сенкевичівка Горохівського району Волинської області.

З 1985 по 1995 роки навчалася в ЗОСШ №15 м. Луцька.

У 1995 році вступила на біологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки. У 2000 році закінчила університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Біологія", здобувши кваліфікацію магістра. З жовтня 2000 року працює викладачем Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

У лютому 2005 року стала здобувачем наукового ступеня кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка та захистила дисертацію на тему "Еколого- географічний аналіз захворюваності населення Волинської області". Рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів". На сьогодні працює завідувачем кафедри екології.

Опубліковано понад 12 праць.

 

Романова Оксана Анатоліївна
кандидат філологічних наук, доцент

Народилася 04липня 1965 року.

У 1982 році вступила на факультет іноземних мов Луцького педагогічного інститут імені Лесі Українки. У 1987 році закінчила інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю англійська і німецька мови з присвоєнням кваліфікації «Вчитель англійської і німецької мов середньої школи».

З 1995 по 1999 роки навчалася у аспірантурі при Волинському державному університеті імені Лесі Українки та 24.12.1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови на тему: «Фонемна структура складу в текстах різних функціональних стилів» (на матеріалі англійської мови) у Київському національному лінгвістичному університеті.

Оксана Анатоліївна має досить широкий педагогічний та науковий досвід роботи: від вихователя дитячого садка (1987-1989 рр.), вчителя молодших класів гімназії № 92 м. Рига (1989-1990) та вчителя англійської мови ЗОШ № 26 м. Луцька (1990-1993 рр.) до старшого викладача (2000-2003рр.), а пізніше доцента (2003-2010 рр.) кафедри іноземних мов Луцького державного технічного університету, а з 2010 року Романова О.А. працює на посаді доцента кафедри філології Луцького біотехнічного інституту  МНТУ імені академіка Юрія Бугая.

Оксана Анатоліївна – автор 43 наукових статей та методичних розробок. Активний учасник міжнародних та місцевих наукових конференцій. Співавтор посібників з теоретичної механіки на англійській мові.

 

Жигар Наталія Михайлівна
кандидат економічних наук

Народилася 26квітня 1970 року.

У 1987 році закінчила Луцьку середню школу № 17.

У 1992 році завершила навчання в Луцькому індустріальному інституті за спеціальністю «технологія машинобудування, металорізальні верстати тв. інструменти».

У 1999 році успішно закінчила навчання в Луцькому державному технічному університеті.

У 2009 році в інституті регіональних досліджень Національної академії наук України здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – Демографія, економіка праці та соціальна політика, захистивши дисертацію на тему: «Соціальний захист сільського населення: стан та перспективи його розвитку».

2000-2004 рр. – викладач кафедри менеджменту Луцького біотехнічного інституту МНТУ.

2004-2012 рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Волинського інституту економіки та менеджменту.

З 2012 року – завідувач кафедри менеджменту Луцького біотехнічного інституту.

Жигар Н.М. є автором більше 20 наукових праць, які надруковані у фахових виданнях України.

 

Пенько Віктор Львович

Народився 9 жовтня 1954 року у селищі Куликовка Хабаровського краю (Росія).

У 1979 році закінчив Далекосхідний державний університет за спеціальністю історія (Владивосток, Росія).

У 1985 році закінчив аспірантуру при кафедрі філософії Московського державного педагогічного інституту.

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата філософських наук, у 1996 році присвоєно вчене звання доцента.

2007 рік – навчання за тренінговою програмою  «Права людини та механізми їх захисту».

2008 рік – навчання за тренінговою програмою «Навички ведення переговорів, у цьому ж році пройшов курс навчання щодо планування за здійснення проектів за програмою «Громадські дослідження на підтримку вдосконалення судів».

2009 рік – навчання за тренінговою програмою з організації юридичних клінік.

З 1985 року по 2005 роки працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедрою, декана Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 2009 року працює доцентом кафедри філології Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Пенько Віктор Львович – автор понад 40 наукових праць.

 

Засєкін Артур Анатолійович
кандидат психологічних наук

Народився 16 квітня 1986 року в місті Луцьку.

З 1993 по 2003 роки навчався в ЗОШ №5 м.Луцька.

У 2003 році вступив до Волинського державного університету імені Лесі Українки і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобув кваліфікацію психолога, викладача психології .

2009 році поступив до аспірантури з відривом від виробництва Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія».

У листопаді 2012 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук  на тему «Особистісні трансформації студентської молоді під впливом інтернет середовища». 01 березня 2013 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук із спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».

З 2013 року працює на посаді доцента кафедри філології ЛБІ МНТУ.

З 17 вересня 2013 року призначили завідувачем кафедри філології ЛБІ МНТУ.

Опубліковано понад 15 наукових праць.

 

Пилипчук Володимир Володимирович
фахівець у галузі спортивної медицини, кандидат медичних наук, доцент

Народився 2 травня 1972 року у селі Хопнів Ківерцівського району Волинської області.

У 1989 році із золотою медаллю закінчив Луцьку середню школу №7 і в тому ж році вступив до Військово-медичної академії у м. Санкт-Петербурзі. Протягом навчання в академії займався науково-дослідною роботою при кафедрі фармакології, підготував конкурсне дослідження, яке посіло перше місце серед робіт курсантів і слухачів.

У 1995 році з відзнакою закінчив навчання в академії та вступив до ад'юнктури.

З 1997 року Пилипчук В.В. - аспірант кафедри фізіології людини і тварин Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 1999 році в Одеському державному медичному університеті Володимир Володимирович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Фармакологія". Робота присвячена експериментальному дослідженню дії препаратів нових класів: актопротекторів, антиоксидантів, ангіопротекторів при синдромі довготривалого стиснення.

Рішенням Атестаційної колегії від 23 грудня 2002 року Пилипчуку В.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

2002рр. - молодий вчений, стипендіат Кабінету Міністрів України.

2004рр. - викладач кафедри фізичної реабілітації Волинського державного університету імені Лесі Українки.

2004 рік - пройшов спеціалізацію у Київській медичній академії післядипломної освіти імені Шупика П.Л., отримавши фах лікаря зі спортивної медицини.

З 2008 року - доцент кафедри екології Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Пилипчук Володимир Володимирович - автор понад 80 наукових праць, у тому числі двох монографій, працює над докторською дисертацією у галузі спортивної фармакології.

© 1996-2017 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»